วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552

nsho location

nsho location

ถ่ายละคร สปสช ที่สถานี
อนามัยท่าทราย นนทบุรี

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552
งานละครชุด " โชคดีที่รู้ก่อน " ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้ผู้มีสิทธิในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าทราบ

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552

งานบวช อยุธยา

โต๊ะจีน 320 โต๊ะคนหลายพันคน
มี คอนเสริทให้ดู ob กันกลาง
แจ้งเพราะที่กว้างมาก

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

speedo fashion show

central chidlom
เป็นชุดออกกำลังกายรุ่น
ใหม่

ถ่ายละคร สปสช

ละครสั้น 3 นาที ของ สปสช
ถ่ายที่บ้านกล้วยไม้